Schowaj informacje

Szkodliwość azbestu(eternitu)

Wiemy, że azbest był stosowany przez człowieka na przestrzenie kilkunastu wieków dzięki swoim bardzo unikalnym właściwościom m. in. : odporność chemiczna i fizyczna, odporność na ciepło, duża giętkość i elastyczność.

Azbest stosowany w instalacjach domowych nie był jednym i tym samym produktem. W XIX i XX wieku azbest, który był stosowany głownie w ociepleniach budynków, a także ich izolacji był najczęściej spotykany w trzech wariantach :

 1. Azbest Krokidolitowy (niebieski)

  Najbardziej niebezpieczny ze wszystkich rodzajów azbestu. Jego włókna są długie i cienkie (bardzo szkodliwe), a do tego jest najtrwalszym ze wszystkich materiałów azbestowych. Usuwanie odpadów z tego rodzaju azbestem jest bardzo niebezpieczne i wymaga doświadczenie oraz odpowiedniego zaplecza technicznego.

 2. Azbest Amozytowy (brązowy)

  Również bardzo odporny na ciepło. Podobnie niebezpieczny jak niebieski.

 3. Azbest Chryzotylowy (biały)

  Najczęściej używany ze wszystkich azbestów charakteryzujący się poskręcanymi włokami oraz dużą odpornością. Jest również bardzo odporny na wysokie temperatury.

Te trzy rodzaje azbestu wykorzystywane w przemyśle powodują, często nieodwracalne zmiany w organizmie człowieka. Azbest, a dokładniej jego włókna są niebezpieczne dla układu oddechowego. Krótkotrwałe narażenie na kontakt z włóknami azbestowymi powoduje podrażnienie skór i błon śluzowych, bóle w klatce piersiowej zaburzenia oddechowe.

Długotrwałe wystawienie organizmu na oddziaływanie azbestu powoduje wiele niebezpiecznym zmian często o charakterze nowotworowym. Oto najczęściej spotykane choroby wywołane stycznością z azbestem :

 1. Pylica azbestowa

  Choroba występująca u osób wystawionych na kontakt z azbestem np. łamiącym się. Wykrywana najczęściej po 20 latach od pierwszego kontaktu z włóknami azbestowymi. Prowadzi do zwłóknienia tkanki płuc i tkanki łącznej. O 4 razy zwiększa ryzyko wystąpienia raka płuc i ponad tysiąckrotnie zwiększa ryzyko międzybłonniaka opłucnej.

 2. Rak płuc

  Kontakt z azbestem powoduje wyraźne zwiększenie zachorowań na raka płuc. Ryzyko jest tym większe im więcej jest czynników zwiększających ryzyko powstania raka (stopień szkodliwości i łamliwości azbestu, palenie papierosów, praca w zakładach bez wentylacji). Najczęściej pojawia się między 15-25 rokiem od kontaktu z materiałami azbestowymi.

 3. Międzybłonniak opłucnej

  Nowotwór atakujący błonę opłucną. Ponad 70 % przypadków międzybłonniaka opłucnej jest związanych z wystawieniem na działanie azbestu. Nowotwór najczęściej złośliwy, szybko rozwijający się dający wiele przerzutów. Największe ryzyko na zachorowanie występuje u pacjentów narażonych na kontakt z azbestem krokidolitowym oraz amozytowym.

Schowaj informacje

Azbest i eternit - usuwanie odpadów

Problem azbestu (eternitu) w budynkach oraz jego rozwiązanie.

Od dłuższego czasu wiadomym jest, że azbest (eternit), który był bardzo szeroko wykorzystywany w budownictwie jest związkiem szkodliwym prowadzącym do powstawania nowotworów. Najbardziej niebezpieczne są długie (>5 µm) i cienkie (<3 µm) włókna, które wchłaniane do płuc, osiadają się w nich i podrażniając przez długi czas delikatną tkankę płuc odpowiadają za rozwój typowych „azbestowych” chorób :

Choroby wywołane eternitem ujawniają się również po dłuższym czasie od bezpośredniego wystawienia na kontakt z włóknami azbestowymi. Jednak najbardziej narażeni są Ci, którzy pracują przy azbeście bez jakichkolwiek zabezpieczeń.

Azbest, a właściwie włókna azbestowe były używane do izolacji budynków ze względu na bardzo słabe przewodnictwo cieplne. Eternit odznaczał się również ogniotrwałością i dlatego znalazł zastosowani w pokryciach dachowych.

Chociaż od wielu lat nie jest już używany przez firmy budowlane, to nikt tak naprawdę nie jest w stanie określić jego ilości, a wszelkie dane o ilości eternitu w naszym kraju są oparte na wartościach szacunkowych.

Przez wiele lat kwestia usuwania i utylizacji eternitu była pomijana ze względu na bardzo niski stopień postępu technologicznego, dzięki czemu tani i skuteczny eternit nie miał konkurencji wśród innych materiałów izolujących. Także wysokie koszty wymiany całej instalacji, czy to dachowej, czy izolującej oznaczały poważne i wydawałoby się, niepotrzebne koszty. Poza tym brak informacji co do tego, czy instalacje eternitowe były stosowane przy danej budowie powodował i dalej powoduje nieświadomość co do zagrożenia ukrytego gdzieś naszych ścianach, czy dachach.

Problem usuwania azbestu ze środowiska życiowego został także usankcjonowany prawnie w formie wieloletniego programu. W 2002 roku został przyjęty “Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”, który w 2009 roku został zastąpiony przez „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” Jego założenia :

 1. usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest
 2. minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu na terytorium kraju
 3. likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko

Cele Programu będą realizowane sukcesywnie aż do roku 2032, w którym zakładane jest oczyszczenie kraju z azbestu.

Szacuje się, że na terenie kraju w 2008 r. znajdowało się ok. 14,5 mln ton wyrobów zawierających azbest (w latach 2003-2008 usunięto ok. 1 mln ton). Przyjmuje się, iż następujące ilości odpadów zawierających azbest zostaną wycofane z użytkowania w kolejnych latach:

Zgodnie z przepisami Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu obowiązek usunięcia azbestu spoczywa na właścicielach budynków. Jednak program przewiduję możliwość zwrotu części kosztów po złożeniu odpowiedniego wniosku w gminie. Problemem jest jednak to, że bardzo często urzędy nie są przygotowane do programu.

Często ze względu na brak pomocy z zewnątrz oraz z braku świadomości co do możliwych konsekwencji ludzie sami usuwają eternit ze swoich budynków, mieszkań, co jest najgorszym wyjściem z sytuacji. Bez specjalistycznego sprzętu, który składa się m. in. z masek przeciwpyłowych oraz kombinezonów. Usuwanie azbestu jest niezwykle niebezpieczne zarówno dla zdrowia usuwających jak i dla tych, którzy pracują lub mieszkają w pobliżu miejsca, gdzie azbest jest usuwany.

Dużym problem jest również odbiór odpadów, transport oraz uch utylizacja. W programie rządowym jest mowa o miejscach specjalnie przeznaczonych do składowania azbestu. Odbiór odpadów musi być prowadzony w sposób ściśle związany z procedurami zawartymi w przepisach prawa. Składowanie azbestu w miejscach do tego nieprzeznaczonych grozi poważnymi sankcjami dla składającego. Zatem odbiór odpadów wymaga również odpowiedniego zaplecza technologicznego, finansowego i strukturalnego.

Właśnie z tych powodów firma EKO-MIX pragnie przedstawić Państwu swoją ofertę. Posiadamy niezbędne atesty wymagane do usuwania azbestu oraz usuwania odpadów, specjalistyczny sprzęt, oraz doświadczenie w usuwaniu pokryć eternitowych.

Jeżeli myślą Państwo u bezpiecznym i profesjonalnym usunięciem odpadów zapraszamy do kontaktu z nami !Firma "EKO-MIX" zajmuje się działalnością związaną z szeroko pojętą gospodarką odpadami.

Działamy w zakresie odbioru
i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, a także innych
niż niebezpieczne.

Działamy na terenie całej Polski, także na terenach zamkniętych.