Firma „Eko-Mix” zajmuje się czyszczeniem i przygotowaniem do rewizji wewnętrznej przez Urząd Dozoru Technicznego różnego rodzaju zbiorników, separatorów, aparatów procesowych.

W zakres usług wchodzi:

Przygotowanie zbiorników do czyszczenia – rozkręcenie włazów
Odgazowanie zbiorników – wietrzenie, sprawdzenie stężenia gazów wybuchowych, siarkowodoru, zawartości tlenu
Przeprowadzenie czyszczenia zbiorników mechanicznie lub ręcznie
Odbiór i unieszkodliwienie wytworzonych odpadów

W trakcie odbioru technicznego przez Urząd Dozoru Technicznego gwarantujemy obecność przedstawiciela naszej firmy.

W celu przygotowania indywidualnej oferty prosimy o kontakt